Książka o miłości do ojczyzny

Książka o miłości do ojczyzny

Dzieło, które warto znać

Obowiązkową pozycją dla każdego człowieka, który nazywa siebie patriotą jest “Pan Tadeusz” autorstwa wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Jest to chyba jeden z najpiękniejszych manifestów miłości do ojczyzny. Dokładny tytuł brzmi “Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”. W książce o sporze szlacheckim przedstawiono obraz ówczesnej Polski. Dzięki temu jej piękno nigdy nie zostanie zapomniane.

Kłótnia o zamek

Epopeja rozpoczyna się powrotem młodego szlachcica do domu rodzinnego. Wraz z nim zaczynamy uczestniczyć w uroczystych obiadach, polowaniach czy grzybobraniach. Równocześnie z Tadeuszem, przybywa w te okolice młody Hrabia. Wkrótce rozpoczyna się spór o majątek, do którego prawa roszczą sobie obaj panownie. Dalsze ich losy wręcz prowokują do dyskusji na temat problemów ówczesnej szlachty. Poeta krytykuje niektóre jej zachowania, ale pokazuje przy tym możliwość ich zmiany. Jego bohaterowie zaczynają dostrzegać, że ich egoizm prowadzi kraj do upadku. Końcowo łączą siły, aby walczyć z Rosjanami.

Polska oczami Mickiewicza

Poeta kreuje wręcz idylliczny świat i nazywa go Polską. Roztacza przed czytelnikami wizję malowniczej wsi, w której szlachta bawi się przez całe dnie. Jest to opowieść o pięknie polskiej kultury. Sposób opisania przez Mickiewicza szlacheckich tradycji i zwyczajów zachwyca. Sprawia, że chcielibyśmy się znaleźć w Soplicowie. Budzi w nas miłość do kraju i umożliwia spojrzenie na niego oczami poety. Niezwykłe jest też przedstawienie natury. Polskie lasy i ogrody są dla Mickiewicza najpiękniejsze na świecie. I tak właśnie je opisuje. Polska jawi się w epopei jako kraj, za który warto walczyć.

Pewnik na maturze

Jedną z najważniejszych lektur szkolnych, pełną wielu toposów literackich, których znajomość na pewno przyda się podczas pisania rozprawki, jest właśnie “Pan Tadeusz”. Znajdziemy tam motyw patriotyzmu, miłości, natury, walki czy przemiany wewnętrznej człowieka. Przeczytanie tej książki umożliwi maturzystom napisanie dobrej rozprawki na każdy temat.

Pan Tadeusz, Mickiewicz, lektura, książka